75. c. k. pěší pluk podmaršálka Františka hraběte Folliota z Crennevile Poutetu Jindřichův Hradec (1895)

! MAKÁME NA TOM !